VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
Multisport Korta banan 2003-06-07  Banläggare: Skidsektionen
Korta-totalt 55 97 54 47 48 49 50 60 97 54 97 54 58 Starttid
 1 PM Extreme      Malin J. / Peter L.  123.55  7.06 8.00 0.16 7.05 6.09  7.00 9.24 6.41 2.47 0.31  32.14 0.5133.27 2.24  13.30  
 2 Team Ångvält     Henrik C. / Nils L.  126.15  6.23 8.00 0.21 6.32 5.52  7.10 9.06 6.35 2.50 0.59  34.23 1.2634.09 2.29  13.30  
 3 Team Superman:s    Anders I. / Pontus B. 127.48  6.28 8.15 0.09 7.14 5.37  6.37 9.09 6.43 2.40 0.12  35.45 0.0836.13 2.38  13.30  
 4 Herkulesmixen     Martin C. / Lisa B.  128.14  6.39 8.07 0.20 7.13 6.39  7.5610.57 7.39 3.02 0.43  28.42 0.1429.31 2.32  13.30  
 5 Strömming och Pommes… Jonas B. / Anders H. 128.24  6.04 7.24 0.29 7.27 6.07  7.3210.10 7.08 3.50 0.36  36.28 0.4331.44 2.42  13.30  
 6 Hercules Järnjäntor  Anette B. / Maria M. 128.41  6.42 8.03 0.13 6.49 6.04  7.3310.25 7.58 3.04 0.39  35.30 0.1432.48 2.39  13.30  
 7 Vänersborgs SK    Daniel L. / Niclas S. 130.13  5.59 7.31 0.10 7.46 6.59  8.2510.42 7.35 3.06 0.08  37.39 0.4130.53 2.39  13.30  
 8 Team Halltorp     Lars J. / Angelica D. 133.41  6.14 7.13 0.18 6.45 6.18  7.21 9.56 7.06 2.44 0.56  39.00 1.0435.55 2.51  13.30  
 9 Team Surviver     Pontus C. / Dennis L. 133.47  7.32 9.35 0.14 7.21 6.25  8.1410.42 6.58 3.31 0.12  39.46 1.2429.47 2.06  13.30  
 10 IK PRESTIGE      Pär B. / Hans E.   134.51  7.12 8.34 0.13 6.49 6.26  6.59 9.31 6.56 3.02 1.41  37.22 0.2137.01 2.44  13.30  
 11 Les Prim's      Ulf H. / Johanna W.  137.47  6.45 7.45 0.14 7.32 6.37  7.5210.17 7.25 4.10 0.08  40.07 0.1236.14 2.29  13.30  
 12 JIMA         Jimmy J. / Maria J.  138.13  7.02 8.27 0.11 6.56 6.08  7.4310.05 7.06 3.09 1.24  40.04 1.1335.54 2.51  13.30  
 13 Multitwix       Martina D. / Elin L. 143.00  6.23 7.27 0.17 7.50 6.08  7.1510.13 7.31 3.03 0.56  41.04 0.4940.48 3.16  13.30  

Inlines 5 km                         55  97
 1 Vänersborgs SK 1    Daniel L. / Niclas S. 13.40  5.59 7.31 0.10     13.30  
 2 Team Halltorp 1    Lars J. / Angelica D. 13.45  6.14 7.13 0.18     13.30  
 3 Strömming och Pommes 1 Jonas B. / Anders H.  13.57  6.04 7.24 0.29     13.30  
 4 Multitwix 1      Martina D. / Elin L.  14.07  6.23 7.27 0.17     13.30  
 5 Les Prim's 1      Ulf H. / Johanna W.  14.44  6.45 7.45 0.14     13.30  
 6 Team Ångvält 1     Henrik C. / Nils L.  14.44  6.23 8.00 0.21     13.30  
 7 Team Superman:s 1   Anders I. / Pontus B. 14.52  6.28 8.15 0.09     13.30  
 8 Hercules Järnjäntor 1 Anette B. / Maria M.  14.58  6.42 8.03 0.13     13.30  
 9 Herkulesmixen 1    Martin C. / Lisa B.  15.06  6.39 8.07 0.20     13.30  
 10 PM Extreme 1      Malin J. / Peter L.  15.22  7.06 8.00 0.16     13.30  
 11 JIMA 1         Jimmy J. / Maria J.  15.40  7.02 8.27 0.11     13.30  
 12 IK PRESTIGE 1     Pär B. / Hans E.    15.59  7.12 8.34 0.13     13.30  
 13 Team Surviver 1    Pontus C. / Dennis L. 17.21  7.32 9.35 0.14     13.30  

Kanot 5 km 47 48 49 50 60 97 Starttid
 1 Team Superman:s 2   Anders I. / Pontus B. 38.12  7.14 5.37 6.37 9.09 6.43  2.40 0.12  13.44:52 
 2 Team Ångvält 2     Henrik C. / Nils L.  39.04  6.32 5.52 7.10 9.06 6.35  2.50 0.59  13.44:44 
 3 PM Extreme 2      Malin J. / Peter L.  39.37  7.05 6.09 7.00 9.24 6.41  2.47 0.31  13.45:22 
 4 Team Halltorp 2    Lars J. / Angelica D. 41.06  6.45 6.18 7.21 9.56 7.06  2.44 0.56  13.43:45 
 5 IK PRESTIGE 2     Pär B. / Hans E.    41.24  6.49 6.26 6.59 9.31 6.56  3.02 1.41  13.45:59 
 6 JIMA 2         Jimmy J. / Maria J.  42.31  6.56 6.08 7.4310.05 7.06  3.09 1.24  13.45:40 
 7 Hercules Järnjäntor 2 Anette B. / Maria M.  42.32  6.49 6.04 7.3310.25 7.58  3.04 0.39  13.44:58 
 8 Strömming och Pommes 2 Jonas B. / Anders H.  42.50  7.27 6.07 7.3210.10 7.08  3.50 0.36  13.43:57 
 9 Multitwix 2      Martina D. / Elin L.  42.56  7.50 6.08 7.1510.13 7.31  3.03 0.56  13.44:07 
 10 Team Surviver 2    Pontus C. / Dennis L. 43.23  7.21 6.25 8.1410.42 6.58  3.31 0.12  13.47:21 
 11 Les Prim's 2      Ulf H. / Johanna W.  44.01  7.32 6.37 7.5210.17 7.25  4.10 0.08  13.44:44 
 12 Herkulesmixen 2    Martin C. / Lisa B.  44.09  7.13 6.39 7.5610.57 7.39  3.02 0.43  13.45:06 
 13 Vänersborgs SK 2    Daniel L. / Niclas S. 44.41  7.46 6.59 8.2510.42 7.35  3.06 0.08  13.43:40 

MTB 15 km 97 Starttid
 1 Herkulesmixen 3    Martin C. / Lisa B.  28.56 28.42 0.14    14.29:15 
 2 PM Extreme 3      Malin J. / Peter L.  33.05 32.14 0.51    14.24:59 
 3 Hercules Järnjäntor 3 Anette B. / Maria M.  35.44 35.30 0.14    14.27:30 
 4 Team Ångvält 3     Henrik C. / Nils L.  35.49 34.23 1.26    14.23:48 
 5 Team Superman:s 3   Anders I. / Pontus B. 35.53 35.45 0.08    14.23:04 
 6 Strömming och Pommes 3 Jonas B. / Anders H.  37.11 36.28 0.43    14.26:47 
 7 IK PRESTIGE 3     Pär B. / Hans E.    37.43 37.22 0.21    14.27:23 
 8 Vänersborgs SK 3    Daniel L. / Niclas S. 38.20 37.39 0.41    14.28:21 
 9 Team Halltorp 3    Lars J. / Angelica D. 40.04 39.00 1.04    14.24:51 
 10 Les Prim's 3      Ulf H. / Johanna W.  40.19 40.07 0.12    14.28:45 
 11 Team Surviver 3    Pontus C. / Dennis L. 41.10 39.46 1.24    14.30:44 
 12 JIMA 3         Jimmy J. / Maria J.  41.17 40.04 1.13    14.28:11 
 13 Multitwix 3      Martina D. / Elin L.  41.53 41.04 0.49    14.27:03 

Terränglöpning 5 km 58 Starttid
 1 Team Surviver 4    Pontus C. / Dennis L. 31.53 29.47 2.06    15.11:54 
 2 Vänersborgs SK 4    Daniel L. / Niclas S. 33.32 30.53 2.39    15.06:41 
 3 Strömming och Pommes 4 Jonas B. / Anders H.  34.26 31.44 2.42    15.03:58 
 4 Hercules Järnjäntor 4 Anette B. / Maria M.  35.27 32.48 2.39    15.03:14 
 5 PM Extreme 4      Malin J. / Peter L.  35.51 33.27 2.24    14.58:04 
 6 Team Ångvält 4     Henrik C. / Nils L.  36.38 34.09 2.29    14.59:37 
 7 Les Prim's 4      Ulf H. / Johanna W.  38.43 36.14 2.29    15.09:04 
 8 JIMA 4         Jimmy J. / Maria J.  38.45 35.54 2.51    15.09:28 
 9 Team Halltorp 4    Lars J. / Angelica D. 38.46 35.55 2.51    15.04:55 
 10 Team Superman:s 4   Anders I. / Pontus B. 38.51 36.13 2.38    14.58:57 
 11 IK PRESTIGE 4     Pär B. / Hans E.    39.45 37.01 2.44    15.05:06 
 12 Herkulesmixen 4    Martin C. / Lisa B.  40.03 29.31 2.32    14.58:11 
 13 Multitwix 4      Martina D. / Elin L.  44.04 40.48 3.16    15.08:56 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.

Webbansvarig Göran Nordh TSK  0520-31106 :  Skicka e-post